wymiana instalacji wodnej

Pierwszy etap. Startujemy, od połowy listopada, wymienione będą rury wody zimnej i ciepłej. W pierwszym rzędzie wymieniamy rury w poziomie, czyli wszystkie rury począwszy od hydroforni do wszystkich pionów, które znajdują się w piwnicy. Prosimy lokatorów mieszkań 12, 18, 29, 35 i 47 o przygotowanie dostępu do podłączenia nowych rur z istniejącą instalacją „pionową”, które to piony znajdują się w/w komórkach. O terminie podłączenia powiadomimy z wyprzedzeniem kilku dniowym.

Drugi etap. Prawdopodobny termin prac w pionach mieszkalnych rozpoczną się w przyszłym roku w pierwszych miesiącach.

O przygotowaniach, terminach i dokładnym harmonogramie będziemy informować z wyprzedzeniem, pozwalającym na wykonie prac w jak najkrótszym czasie dla całego pionu jednocześnie. Jest pięć pionów, właściciele wszystkich mieszkań, w jednym terminie zobowiązani* są do udostępnienia monterom pomieszczeń szachtu kanalizacyjnego. Wszelkiego rodzaju zabudowy właściciel musi we własnym zakresie rozebrać w celu umożliwienia w sposób swobodny, przeprowadzenia wymiany kanalizacji oraz instalacji wodnej.


*

Art. 13 ust. 2 ustawy o własności lokali:

2. Na żądanie zarządu właściciel lokalu jest obowiązany zezwalać na wstęp do lokalu, ilekroć jest to niezbędne do przeprowadzenia konserwacji, remontu albo usunięcia awarii w nieruchomości wspólnej, a także w celu wyposażenia budynku, jego części lub innych lokali w dodatkowe instalacje.

2 thoughts on “INFIRMACJE REMONTOWE”

    1. Pierwszy etap przebiegnie „bezboleśnie” dla mieszkańców. Remont łazienki można planować w drugim etapie prac, czyli w przyszłym roku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *